petek, 20. maj 2016

Zlato drevo in zlati zamašek

Na naši šoli potekajo različne zbiralne akcije. Uspešno smo zbirali več kot 2000 kg odpadnega papirja, kar nekaj odsluženih mobitelov in veliko vreč najrazličnejših zamaškov. Razredu, ki je zbral največ papirja smo podelili zlato drevo, tistemu, ki pa je zbral največ zamaškov pa zlati zamašek.torek, 10. maj 2016

BRALNI DAN POD KROŠNJAMI

Dne 15. 5. 2016 smo izvedli v naši šoli bralni dan pod krošnjami. Pouk smo izvajali zunaj na šolskem območju, na igrišču in travnatih površinah. Učenci in učitelji smo bili s takim načinom dela zelo zadovoljni.

petek, 6. maj 2016

POHOD OB ŽICI

Tudi učenci in učitelji naše šole od 1. do 6. razreda smo se udeležili pohoda od žici. Bil je prekrasen sončen dan primeren za dejavnosti zunaj učilnic. Učenci in učitelji smo na pohodu uživali.