četrtek, 31. marec 2016

NASVETI ZA VARČNO RAVNANJE Z VODO IN ENERGIJO

Učenci so izdelali najrazličnejše nasvete za varčno ravnanje z vodo, električno energijo, papirja in za ločevanje odpadkov. S temi opzorili smo opremili šolske prostore, kjer sedaj učence vsakodevno opozarjajo za skrbno ravnanje energetksimi viri in surovinami.
petek, 18. marec 2016

Zbiralne akcije v mesecu marcu in aprilu
V sklopu projekta Ljubljana – zelena prestolnica Evrope učenci spoznavajo pomen ločevanja odpadkov in ponovne uporabe surovin. Zato letos zbiramo in ločujemo star papir, zamaške, plastenke in odslužene mobilne telefone.


  1. Star papir zbiramo že celotno šolsko leto in ga bomo odpeljali 24. 4. (na dan Zemlje). Na ta dan vabimo tudi  vse starše, da lahko na šolsko dvorišče pripeljejo večje količine papirja.
  2.  Spoznali smo ekološki krog, ki ga naredi plastenka. Zato jih zbiramo, da jih bomo poslali v ponovno predelavo. Izkupiček bo namenjen za nov inkubator v kranjski porodnišnici. Akcija poteka od 22. 3. do 22. 4. Učenci plastenke zbirajo po posameznih razredih. (Akcija poteka v okviru projekta Jaz, ti, mi za Slovenijo.)
  3.  Prav tako je pomembna ponovna uporaba surovin, ki se nahaja v naših odsluženih predmetih. Zato bomo od 21. 3. do 24. 4. zbirali doslužene mobilne telefone. Izkupiček gre ZPMS in Rotary Clubu, ki ga bosta namenila projektom za mlade.
  4. V mesecu maju bomo podarili še zamaške, ki smo jih zbirali celotno šolsko leto.
Vabljeni k sodelovanju!